14/12/2018
2107

Bulunduğu Ortamda Mutlu Olan Çocuklar Her Zaman Başarır

Doğuş Hazırlık eğitimini bizde tamamlamış çocuklarımızda genel kültür, akademik başarı ve sosyal başarı olarak maksimum seviyeye geldiklerini geçmiş 18 yıl boyunca mezun ettiğimiz yüzlerce örgencimizde gözlemledik. Bu başarının tek nedeni alıştıkları, mutlu oldukları okullarında eğitimlerini altı yaşta tamamlamaları. Beş yaşta yaptığımız branş aktiviteleri ve ünite çalışmaları altı yaşta da devam etmektedir ve alışık oldukları arkadaş ve öğretmenlerinden ayrılmamış olurlar. Unutmayalım ki mutlu olan çocuk başarıyı en hızlı yakalayan çocuktur. Bizler çocuklarımıza olan sevgimiz ve bağlılığımız doğrultusunda onlardan ayrılmamak için ekonomik anlamda sizlere yardımcı olmayı planladık, aynı sevgi ve bağlılıkta olduğunuza inanarak yeni eğitim dönemi altı yaş hazırlıkta beraber olmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

6 Yaş Özel Hazırlık Programı

Altı yaşa özel hazırlık programı ile, her eğitim-öğretim yılı başında belirlediği, titizlikle hazırlanmış etkinlikleri ile, çocukları ilköğretime hazırlarken, hayat için her açıdan donanımlı ve gerekli alt yapıyı oluşturmuş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. ”Doğuş 6 Yaş Özel Hazırlık Programı”, gerekli tüm alt yapıyı vererek okullu bir birey olmayı doğal bir süreç içerisinde kazandırır. Bu özel hazırlık programı; ilköğretime hazırlık çalışmasıyla okul hayatına, haftanın 5 günü İngilizce eğitimiyle dil öğrenme hayatına geçişi başarıyla sağlatıyoruz.

6 Yaş Haftanın Beş Günü İngilizce Eğitim Programı

Sunduğumuz bu program, ilköğretime hazırlıkla birlikte etkili biçimde verilir. Bu süreç içinde izlediğimiz yol, basit cümleler, çeşitli hikâyeler, drama ve müziği içeren etkinliklerle gün boyu sürekli kullanılan anlaşılabilir temel diyaloglar ve cümle kalıplarıdır. Alanında başarısını kanıtlamış pek çok kaynakla, müfredata uygun biçimde hazırlanmış bir İngilizce programı oluşturduk. Biliyoruz ki yabancı dil öğrenim pencerelerinin en açık olduğu dönem, okul öncesi dönemdir. İleriki yıllarda açılması zorlaşan bu pencereleri şimdiden aktif hale getirmek bizim görevimiz. Biz yabancı dili kendi yaklaşımımızla öğretirken, açmış olduğumuz pencerelerle gerekli uyaranları alıcı, beyinde hücreler arası ilgili bağlantıları kurucu, beyin gelişimini sağlıklı biçimde gerçekleştirici bir öğrenme ve hafıza gücü sağlıyoruz. Bunu yapmakla hedeflediğimiz dil alanında açık bir pencere bırakıp ileriki yaşantısında o pencereye istediğinde girebilmesidir. Erken yaşta yabancı dil öğrenimi; soyut düşünme yeteneğini, tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha fazla geliştirir. Bu nedenle erken dil öğrenimi, kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerde öğrenciye üstünlük sağlar.

6 Yaş İlköğretime Hazırlık Programı

Biz haftanın beş günü İngilizce eğitiminin yanında, İlköğretime hazırlık programında da farklıyız. Çocukların geleceğini belirleyecek olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, yaşamın ilk yıllarında başlar. Temel bilgi ve beceriler bu dönemde kazanılır. Bu temel bilgi ve becerileri çocuğun en sağlıklı biçimde edinebilmesi için, ilköğretime hazırlık müfredatımız, bütün gelişim alanlarını destekleyici niteliktedir. İlköğretime hazırlık müfredatımız okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, matematik çalışmaları problem çözme becerilerini geliştirici etkinlikler, dikkat ve konsantre süresini uzatmaya yarayan aktiviteler, grup çalışmaları, özgün düşünebilme, öz-denetim ve iç disiplin becerilerini destekleyen faaliyetlerle tam gün eğitim programımız dahilinde uygulanır. Altı yaş özel hazırlık sınıfı müfredatımız hedefi; Karakter Eğitimi ve Proje Merkezli yaklaşımını benimseyen, Çoklu Zekâ Alanlarına dayalı olarak planlanan, ilköğretime hazırlayıcı nitelikte eğitim programları uygulayarak çocuklarımızı “okula” hazırlamak ve sağlıklı bir eğitim - öğretim yaşamının temellerini atmaktır.