NEDEN DOĞUŞ

Özel Çukurova Doğuş Anaokulu Çocukların 3-6 yaş arasındaki eğitim, gelişim ve bakımı ile ilgili standartları belirler. Müfredat, aşağıda kaydedilen dört prensip etrafında yapılandırılmıştır:

  • Özgün bir çocuk
  • Pozitif ilişkiler
  • Olanak tanıyan ortam
  • Eğitim ve Gelişim

Bu dört prensibi çerçevesinde, çocukların gelişimindeki ilerlemeler, daimi bir diyalog ve bireysel dosyalar aracılığı ile velilerimize iletilmektedir.

Özgün Bir Çocuk

Özel Çukurova Doğuş Anaokulu olarak odak noktamız çocukların gelişimidir. Her birinin farklı olduğu, fakat eşit davranılması gerektiği noktasından hareket ediyoruz. Pozitif ilişkiler ve iyi iletişim kurmak hayati önem taşır. Çocuklar, riskleri, güvenliği, iyi karar verebilmeyi ve sınırlara bağlı kalabilmeyi öğrenmelidirler.

Her bir çocuğun sahip olduğu potansiyeli sonuna kadar kullanabilmesi için, bizimle beraber oldukları sürece fiziksel ve duygusal tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Pozitif İlişkiler

Buradaki ana tema, çocukların duygularını kontrol etmeyi ve ilişki kurmayı öğrenmeleridir. Tüm ailelere saygı duyuyor ve velilerimizle çift yönlü pozitif ilişkiler kurabilmeyi hedefliyoruz. Özel Çukurova Doğuş Anaokulu çocukların eğitimlerine yardımcı olabilmek için onları destekleyecek, dinleyecek ve onlar ile birlikte çalışacağız. Öğrencilerimiz ile yakın ilişkiler kurabilmek için, okulumuzda eğitim gördükleri sürece her çocuk yakından gözlenmektedir.

Olanak Tanıyan Ortam

Okulumuzun iç ve dış alanlarının, güvenlikli, ilgi çekici, sorgulatıcı, eğitici ve geliştirici olmasını sağlamaktayız.

Ekibimiz, çocukların ilerlemelerine destek vermek ve başarılarına yardımcı olabilmek için çalışmaktadırlar.

Eğitim ve Gelişim

Özel Çukurova Doğuş Anaokulu, her çocukla tek tek ilgilenerek oyun ve keşif aracılığı ile eğitim vermeye odaklanmıştır. Çocukların karar vermelerini, aktif olarak öğrenime dahil olmalarını ve hayal güçlerinin gelişimini teşvik etmekteyiz.

Çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını dengede tutarak, çocukların yaratıcılığını ve kritik düşünebilme yapısının gelişimini sağlıyoruz.