KURUMSAL

"Bir okulda küçük çocuklar için olumlu bir öğrenme ortamı birçok şeyin bileşimidir. Bu, çocuklara saygılı bir tutumdur. Bu, çocukların çevrelerindeki sorumlu yetişkinlerden rehberlik ve teşvik alması gereken bir yerdir. Bu, çocukların başarısızlıktan korkmadan deneme yapabildikleri ve yeni fikirler denediği bir ortamdır. Bu, çocukların kendine güveni arttıran ve böylece risk alma cesaretini koruyan bir atmosfer. Bu, öğrenme sevgisini besleyen bir ortamdır."

VİZYON

  • Çocukların Gelişim Düzeyleri, İlgi Alanları ve İhtiyaçlarına Göre Hazırlanan Eğitim Programı, Bilimsel Bilgiyi Ön Plana Çıkarmak,
  • Sanatsal ve Kültürel Etkinliklere Önem ve Öncelik Vererek, Yaratıcılığı Desteklemek,
  • Kim Olduğunu Bilen, Kendini Tanıyan ve Geliştiren Bireyler Yetiştirmektir.

Nesiller yetiştirmenin önemimin farkında olan Özel Çukurova Doğuş Anaokulu; eğitim anlayışı gereğince çocukların eğitiminde bireyi merkez alan aynı zamanda aile desteğinin önemine inanan, güvenilir bir kurumdur.

MİSYON

Bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlamaktır.

Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, yaşantı zenginliği ve farkındalık düzeyi yüksek, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, evrensel değerleri içselleştirebilen, doğayı koruyan bireyler yetiştirmektir.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, dünyada en gelişmiş eğitim sistemlerini uygulayan bir kurumdur.